Góc thư giãn

Truyện cười về Vodka (2)

* * * Muốn biết tôi nghĩ gì về bạn? Mua hai lít vodka, và cùng nói cụ thể về việc này.

» Chi tiết

Truyện cười về Vodka (1)

Chồng uống cùng mấy ông bạn ở nhà. Sau vài chầu nâng lên, đặt xuống, dõng dạc gọi với xuống bếp: - Này em, đồ nhắm bao giờ có? - Khi nào các anh uống xong! Chồng, vẻ hài lòng vỗ vai các bạn nhậu:

» Chi tiết