Tin tức

Kalinka với miền Tây

 

 

Ngày 7 tháng 5 năm 2018. Bắt đầu hành trình về với miền tây.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Đi tàu thủy ra đảo Nam Du

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tắm biển ở đảo Nam Du 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buổi tối ở Nam Du 

 

 

 

 

 Thành phố Cần Thơ